Jula
screenreader_text_site_main_search

JulaPro osto- ja jäsenehdot


1.      Yleistä
1.1   Näitä yleisiä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Jula AB:n, ruotsalainen organisaationumero 556250-6252, JulaPro kanta-asiakasklubin jäsenyyteen ja soveltuvin osin kaikkiin ostosopimuksiin, jotka Yritys tekee Jula Finland Oy:n, y-tunnus 3237192-2, kanssa JulaPron jäsenenä.

1.2   JulaPro on suomalaisten yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ja muiden oikeushenkilöiden ("Yritykset") etuus- ja kanta-asiakasohjelma.

1.3   JulaPron jäsenenä Yritykset saavat yleisen alennuksen hankinnoistaan alla kuvatun mukaisesti.


2.      Jäsenyys

2.1        Jäsenyyden rekisteröiminen
2.1.1          Jäsenyys on maksuton, ja sen hankkii Yrityksen valtuutettu edustaja, joka Yrityksen puolesta täyttää sen tiedot hakemuslomakkeeseen ja hyväksyy säännöt ja ehdot Yrityksen puolesta.

2.1.2 Hyväksymällä ehdot Yrityksen puolesta edustaja takaa, että hänellä on valtuudet hyväksyä nämä Ehdot Yrityksen puolesta, että Ehdot on täysin ymmärretty ja hyväksytty ja että Yrityksen tiedot ovat oikeita.

2.1.3 Valtuutetun edustajan on ilmoitettava Julalle Yrityksen Edustajat eli henkilöt, joilla on valtuudet tehdä ostoja Yrityksen puolesta ("Edustajat"). Yhtiön on ilmoitettava viipymättä Julalle kaikista muutoksista, jotka koskevat Yrityksen nimeä, osoitetta, hallinnoijaa tai valtuutettua Edustajaa.

2.1.4 Yrityksen vastuulla on varmistaa, että ilmoitettu Edustaja on Yrityksen valtuutettu henkilö, ja ottaa yhteyttä Julaan sellaisten Edustajien poistamiseksi/estämiseksi, jotka eivät ole enää valtuutettuja.

2.2        Osto
2.2.1 Edustajat tekevät JulaPro-jäsenyyden piiriin kuuluvat ostokset Yrityksen puolesta Julan tavarataloissa tai verkkokaupan kautta. Edustajan on tunnistauduttava Julan hyväksymällä tavalla, minkä jälkeen hänet merkitään Yrityksen Edustajien joukkoon.

2.2.2 Ostokset voidaan maksaa käteisellä sekä yleisimmillä luotto- ja pankkikorteilla.  

2.2.3 Yritys on vastuussa kaikista liiketoimista, joita Edustajat suorittavat Yrityksen nimissä näiden Ehtojen mukaisesti.


2.3        Jäsenedut
2.3.1JulaPro-jäsenet saavat (kolmen) 3 % alennuksen ostohinnasta, kun muut alennukset on vähennetty.

2.3.2 JulaPron jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää JulaProhon sovellettavia etuja, tarjouksia ja kampanjoita.


3.      Omistusoikeuden pidättäminen


3.1   Jula pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tavaroihin, kunnes maksu on täysin suoritettu. Yrityksellä ei siten ole oikeus myydä tai siirtää tavarat eteenpäin ennen kuin ne on kokonaisuudessaan maksettu. Jos Yritys ei täytä omaa sopimusosuuttaan, eli jos Yritys ei noudata Ehtoja, Julalla on oikeus ottaa tavarat takaisin haltuunsa.

 
4.      Riski ja vastuu tavarasta

4.1   Tavaroiden riski siirtyy Yritykselle, kun tavarat luovutetaan. Tämä tarkoittaa, että Yritys on velvollinen maksamaan tavarasta, vaikka se olisi tuhoutunut, kadonnut, huonontunut tai sen arvo olisi alentunut sellaisesta tapahtumasta johtuen, joka ei johdu Julasta.

4.2   Jula on vastuussa vain niistä vahingoista, jotka kuuluvat Julan yritysvakuutuksen piiriin, ja edellyttäen, että vakuutusyhtiö hyväksyy korvausvaatimuksen maksamisen. Tällaisia tapauksia lukuun ottamatta vastuu on rajoitettu enintään kyseisten tavaroiden ostohinnan suuruiseksi. Jula ei ole vastuussa välillisistä vahingoista (edellä olevan ei katsota rajoittavan Julan tuotevastuulain mukaista vastuuta).


5.      Henkilötiedot

5.1   Jula käsittelee Yritystä edustavan henkilön tai henkilöiden henkilötietoja sopimuksen muodostamalla laillisella käsittelyperusteella, jotta voimme täyttää sopimuksemme Yrityksen kanssa. Jula käsittelee Edustajan nimeä, osoitetietoja, sähköpostiosoitetta ja henkilötunnusta tilin hallinnointia varten. Käsittelemme Edustajan henkilötietoja, kun Yritys hakee JulaPro-jäsenyyttä, tunnistamista varten ostohetkellä, Yrityksen jäsenyyteen liittyvien tapahtumien rekisteröintiä varten ja Yrityksen jäsenyyden hallinnoimiseksi. Käsittelemme myös Edustajien henkilötietoja oikeutettu etu laillisena perusteena lähettääksemme asianmukaisia tarjouksia ja markkinointia ja käyttääksemme tietoja analyysien ja tilastojen pohjana parantaaksemme ja kehittääksemme jäsenklubia.  

5.2   Jula AB, organisaationumero 556250-6252, hallinnoi jäsenklubia ja on Edustajan henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä.

5.3   Jula käsittelee henkilötietojasi Julassa ja Jula-konsernissa. Siirrämme Edustajien henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät niitä puolestamme edellä mainittuja tarkoituksia varten.

5.4   Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin Jula tarvitsee tietoja käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi, ellei laki edellytä pidempää säilytystä.  

5.5   Sinulla on oikeus saada antamasi tiedot oikaistuksi, jos ne ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus tietojen poistamiseen, jos niitä ei enää tarvita tarkoitettuun tarkoitukseen, oikeus saada pääsy meille antamiisi tietoihin ja oikeus rajoittaa tietyissä tapauksissa henkilötietojesi käsittelyä. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin peruuttamalla tilauksen lähettämässämme sähköpostiviestissä ilmoitetulla tavalla tai ilmoittamalla asiakaspalveluun, että et enää halua vastaanottaa markkinointikirjeitä.

5.6   Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Julan tietosuojakäytännöstä.


6.      Jäsenyyden irtisanominen

6.1   Yrityksen jäsenyys JulaProssa voidaan irtisanoa kirjallisesti Julian ja Yrityksen välillä 30 päivän irtisanomisajalla. Jula voi irtisanoa JulaPro-jäsenyyden, jos Yritys on käyttänyt JulaPro-jäsenyyttä väärin, jos Yritys rikkoo näitä käyttöehtoja, jos Yrityksen epäillään rikkoneen JulaPro-ehtoja, jos Jula epäilee JulaPro-jäsenyyden luvatonta tai vilpillistä käyttöä tai jos Yritys menee konkurssiin.

6.2   Jos yli 36 kuukauteen ei ole rekisteröity ostosta, Jula voi lopettaa jäsenyyden.

6.3   Jula pidättää oikeuden lopettaa tai keskeyttää JulaPro -jäsenkerhon tarjoamisen milloin tahansa.


7.      Ilmoitukset
7.1   Yhtiön Jula-palveluun rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen lähetettyjen ilmoitusten katsotaan tulleen perille lähettämistä seuraavana päivänä.


8.      Muutokset Ehdoissa
8.1   Julalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla siitä Yritykselle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.


9.      Muuta

9.1   Jula pidättää oikeuden siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa.


Ehdot ovat voimassa 28.09.2022 alkaen


Jula AB
Box 363, 532 24 Skara, Puh.num: 075 326 3820
Sähköpostia: www.jula.fi/asiakaspalvelu