Mene suoraan sisältöönMene suoraan hakuunMene suoraan hakuun
Jula

JulaPro osto- ja jäsenehdot

1.      Yleistä
1.1   Näitä yleisiä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Jula AB:n (ruotsalainen organisaationumero 556250-6252) JulaPro kanta-asiakasklubin jäsenyyteen ja kaikkiin ostosopimuksiin, jotka yritys tekee Jula Finland Oy:n, (y-tunnus 3237192-2) kanssa JulaPron jäsenenä.

1.2   JulaPro on suomalaisten yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ja muiden organisaatioiden ("Yritykset") etu- ja kanta-asiakasohjelma.

1.3   JulaPron jäsenenä yritykset saavat yleisen alennuksen ostoistaan.

2.      Jäsenyys

2.1        Jäsenyyden rekisteröiminen
2.1.1          Jäsenyys on maksuton ja sen hankkii yrityksen valtuutettu hallinnoija, joka yrityksen puolesta täyttää tiedot hakemuslomakkeeseen, ja hyväksyy säännöt ja ehdot yrityksen puolesta.

2.1.2 Hyväksymällä ehdot, hallinnoija takaa, että hänellä on valtuudet hyväksyä ehdot yrityksen puolesta, että ne on täysin ymmärretty, hyväksytty ja että yrityksen tiedot ovat oikeita.

2.1.3 Valtuutetun hallinnoijan on ilmoitettava Julalle yrityksen edustajat eli henkilöt, joilla on valtuudet tehdä ostoja yrityksen puolesta ("edustajat"). Yhtiön on ilmoitettava viipymättä Julalle kaikista muutoksista, jotka koskevat yrityksen nimeä, osoitetta, hallinnoijaa tai valtuutettua edustajaa.

2.1.4 Yrityksen vastuulla on varmistaa, että ilmoitettu edustaja on yrityksen valtuutettu henkilö. Hän ottaa yhteyttä Julaan sellaisten edustajien poistamiseksi/estämiseksi, jotka eivät ole enää valtuutettuja.
2.2        Osto
2.2.1 Edustajat tekevät JulaPro-jäsenyyden piiriin kuuluvat ostokset yrityksen puolesta Julan tavarataloissa tai verkkokaupassa. Edustajan on tunnistauduttava Julan hyväksymällä tavalla.

2.2.2 Ostokset voidaan maksaa käteisellä, sekä yleisimmillä luotto- ja pankkikorteilla.  

2.2.3 Yritys on vastuussa kaikista liiketoimista, joita edustajat suorittavat yrityksen nimissä näiden ehtojen mukaisesti.

2.3        Jäsenedut
2.3.1 JulaPro-jäsenet saavat 3 %  alennuksen ostohinnasta, kun muut alennukset on vähennetty.
2.3.2 JulaPron jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää JulaProhon sovellettavia etuja, tarjouksia ja kampanjoita.

3. Omistusoikeuden pidättäminen

3.1   Jula pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tavaroihin, kunnes maksu on täysin suoritettu. Yrityksellä ei siten ole oikeus myydä tai siirtää tavarat eteenpäin ennen kuin ne on kokonaisuudessaan maksettu. Jos yritys ei täytä omaa sopimusosuuttaan, eli jos yritys ei noudata ehtoja, Julalla on oikeus ottaa tavarat takaisin haltuunsa.
 
4. Riski ja vastuu tavarasta

4.1   Tavaroiden riski siirtyy asiakasyritykselle, kun tavarat luovutetaan. Tämä tarkoittaa, että yritys on velvollinen maksamaan tavarasta, vaikka se olisi tuhoutunut, kadonnut, vaurioitunut tai sen arvo olisi alentunut sellaisesta tapahtumasta johtuen, joka ei ole Julasta riippuvainen.

4.2   Jula on vastuussa vain niistä vahingoista, jotka kuuluvat Julan yritysvakuutuksen piiriin. Tämä edellyttää, että vakuutusyhtiö hyväksyy korvausvaatimuksen maksamisen. Tällaisia tapauksia lukuun ottamatta vastuu on rajoitettu enintään kyseisten tavaroiden ostohinnan suuruiseksi. Jula ei ole vastuussa välillisistä vahingoista (edellä olevan ei katsota rajoittavan Julan tuotevastuulain mukaista vastuuta).

5. Henkilötiedot

5.1   Jula käsittelee yritystä edustavien henkilöiden henkilötietoja sopimuksen muodostamalla laillisella käsittelyoikeudella. Jula käsittelee edustajan nimeä, osoitetietoja, sähköpostiosoitetta ja henkilötunnusta tilin hallinnointia varten. Käsittelemme edustajan henkilötietoja, kun yritys hakee JulaPro-jäsenyyttä, yrityksen jäsenyyteen liittyvien tapahtumien rekisteröintiä varten ja yrityksen jäsenyyden hallinnoimiseksi. Käsittelemme myös edustajien henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja käyttääksemme tietoja analyysien ja tilastojen pohjana parantaaksemme ja kehittääksemme kanta-asiakkuutta.

5.2   Jula AB, organisaationumero 556250-6252, hallinnoi kanta-asiakkuutta ja on yrityksen henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä.

5.3   Jula käsittelee henkilötietoja Jula-konsernissa. Julalla on oikeus siirtää edustajien henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät niitä puolestamme edellä mainittuja tarkoituksia varten.

5.4   Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan lain puitteissa kuin Jula tarvitsee, ellei laki edellytä pidempää säilytystä.  

5.5   Yrityksellä on oikeus saada annetut tiedot oikaistuksi, jos ne ovat virheellisiä. Yrityksellä on myös oikeus tietojen poistamiseen, jos niitä ei enää tarvita tarkoitettuun tarkoitukseen, oikeus saada pääsy meille annettuihin tietoihin ja oikeus rajoittaa tietyissä tapauksissa henkilötietojen käsittelyä. Yritys voi kieltää henkilötietojen käsittelyn markkinointitarkoituksiin peruuttamalla tilauksen Julan antamilla ohjeilla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
5.6   Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Julan tietosuojakäytännöstä. https://www.jula.fi/tietosuojakaytanto/

6. Jäsenyyden irtisanominen

6.1   Yrityksen jäsenyys JulaProssa voidaan irtisanoa kirjallisesti Julan ja yrityksen välillä 30 päivän irtisanomisajalla. Jula voi irtisanoa JulaPro-jäsenyyden, jos yritys on käyttänyt JulaPro-jäsenyyttä väärin, jos yritys rikkoo näitä käyttöehtoja, jos yrityksen epäillään rikkoneen JulaPro-ehtoja, jos Jula epäilee JulaPro-jäsenyyden luvatonta tai vilpillistä käyttöä tai jos yritys menee konkurssiin.

6.2   Jos yli 36 kuukauteen ei ole rekisteröity ostosta, Jula voi lopettaa jäsenyyden.

6.3   Jula pidättää oikeuden lopettaa tai keskeyttää JulaPro -kanta-asiakkuuden milloin tahansa.

7. Viestintä

7.1   Yrityksen rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen lähetettyjen viestien katsotaan tulleen perille lähettämistä seuraavana päivänä.

8.      Muutokset ehdoissa
8.1   Julalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä yritykselle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9. Muuta

9.1   Jula pidättää oikeuden siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa.

Ehdot ovat voimassa 28.09.2022 alkaen. Päivitetty 31.08.2023.
Jula AB
Box 363
532 24 Skara, Sweden
Jula Finlandin yhteystiedot:
Jula Finland Oy        
Puhelin: 075 326 3820  
Y-tunnus. 3237192-2